Historien bag Hundslund Idrætsforening

I årene efter 1864 begyndte man I Danmark at samles til folkelige aktiviteter, men det kunne dog knibe med at få lokaler. I reglen fandt man husly i kroerne eller bøndernes storstuer, men også skolestuen kunne bruges. Læreren var jo hyppigst bondesønnen, som gik ind for den folkelige sag. Det var også ham, der sammen med gamle højskoleelever, fik arrangeret bibelske og historiske foredrag, som tiltrak bønder langvejs fra.

I 1880`erne kom der mere gang i de oplysende foredrag, som fandt emner i samfundsspørgsmål og i de politiske møder.
Skytteforeningerne, hvis medlemstal steg stærkt, behøvede også lokaler til eksercits og gymnastik. Da regeringen lukkede skolerne for al folkelighed, skillingede bønderne sammen sognevis og fik oprettet forsamlingshuse. Frem til 1914 voksede antallet af forsamlingshuse i Danmark til ca. 1300 stk. - et forsamlingshus i næsten hvert sogn.

Hundslund Forsamlingshus
Hundslund forsamlingshus blev opført i løbet af 1884. Dette fremgår af vedtægterne fra datiden, hvor der står ”Foreningen her i Hundslund sogn, stiftet i september 1883”. Det fremgår desuden af regnskaberne, at huset blev opført dette år.
I årene der fulgte, blev forsamlingshuset brugt til forskellige formål, såsom foredrag, kortspil og bal.

I Forsamlingshusets kassebog er følgende foreninger nævnt:


 
Ungdomsforeningen 1886 5. december
Gymnastikkerne 1887 23. februar
Diletanterne 1887 13. marts
Grundlovsværnsforeningen 1887 16. maj
Gymnastikforeningen 1890 17. april
Skytteforeningen 1892 7. oktober
Afholdsforeningen 1898 9. marts

1887 er første gang man støder på gymnastik i forsamlingshuset. Dette er dog kun med en lille notits, hvor gymnastikafdelingen anmoder om tilladelse til at opsætte gymnastikapparater i salen. Dette var starten på Hundslund gymnastikforening, som siden hen blev til det, som vi i dag kender, som Hundslund Idrætsforening. Først efter århundredeskiftet, nærmere bestemt i 1901, blev der lavet gymnastikhold for børn. Det var dog i første omgang skolen, som begyndte at afholde gymnastik for børnene. Betingelse var dog, at dette ikke foregik med træsko på.

Hundslund Idrætsforening
Den første gang man støder på navnet Hundslund Idrætsforening er tilbage til d. 2. oktober 1933. Denne dato er fundet i Odder Dagblad på lokal historisk arkiv i Odder. Skønt megen søgen har det ikke på nuværende tidspunkt været muligt, at datere Hundslund Idrætsforening, HIF, længere tilbage.

Hundslund Borgerforening fik helt tilbage i 1908 overdraget et areal til boldspil. Dette areal blev skænket af J. P. Jørgensen - en rig mand fra byen. Frem til 2. Verdenskrig blev dette areal flittigt brugt af omegnens unge mennesker. I 1940 kunne Hundslund Borgerforening ikke udføre sit virke p.g.a. krigen, og den stoppede enhver form for aktivitet. Arealet blev overdraget til Hundslund Kommune.

Samtidig med at Hundslund skole blev bygget i 1960, blev arealet "sportspladsen" omlagt til det, som vi i dag kender så godt. Denne omlægning blev foretaget af arbejdsmænd fra Hundslund Kommune ved hjælp af trillebør og håndkraft.

I dag kan vi være meget taknemlige for deres store arbejde, idet sportspladsen har givet mange børn, unge og voksne nogle minder for livet.

Hundslund Idrætsforening