Solsind Terapihus

De medlemmer der er i løbeklubben, kan i denne sæson få massage til nedsat pris:

30 min til 175 kr (normal 225 kr)
60 min til 300 kr (normal 400 kr)

Der kan frit vælges imellem de massager jeg tilbyder, fx : klassisk helkrops, kvik op, afspændings - eller  tema massager som lår, underben, fødder, helt ben, ryg, lænd, osv osv...
Der skal beregnes ca 30 min foruden massagen, til samtale samt af og påklædning.
Jeg er naturligvis underlagt tavshedspligt.

Tryk : Solsind Terapihus for at komme ind på vores hjemmeside.

I ønskes en dejlig dag
Smil fra
Annika

Årsmøde/generalforsamling 2016

Årsmødet i 2016 blev holdt torsdag den 19. maj 2016 kl. 19.00 i hallen.

Årsmødet blev gennemført i henhold til dagsorden
- Formanden fremlagde sin beretning for 2015/2016
- Kasseren fremlagde regnskaber for 2015/2016, som blev godkendt.
- Der blev foretaget ny-og genvalg til ledelsen og suppleanter. 
  Velkommen til Sine Bøndergaard, Karsten Nielsen, Pia Andreasen og Simon Andersen.

Der deltog ca. 25 medlemmer i årsmødet.
Ledelsens betetning for 2015/2016 samt referat fra årsmødet kan ses i nedenstående filer:


Ordinær årsmøde (generalforsamling) 2016
torsdag d. 19. maj kl. 19.00 i mødelokalet i Huindslund Hallen

 

Årsmødet gennemføres med dagsorden i henhold til vedtægterne:Valg af dirigent

  1. Valg af referent og stemmetællere
  2. Ledelsens beretning og vision for fremtiden fremlægges (herunder kort beretning fra de forskellige udvalg)
  3. Foreningens reviderede regnskab fremlægges og godkendes
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg til ledelsen
  6. Valg af suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Valg af revisorsuppleant
  9. Eventuelt
Allan Frederiksen, Mia Gulmann og Henriette Kjeldgaard er på valg. Derudover ønsker Lars Vestergaard Jensen at udtræde af ledelsen.
Endvidere skal der vælges nye suppleanter til ledelsen.

Der er derfor brug for, at nogle personer melder sig som kandidat/suppleanter til ledelsen.

Vi håber meget på, at der melder sig interesserede, da dette er en forudsætning for at opretholde en idrætsforening i Hundslund.

For mere information om arbejdet i ledelsen kontakt undertegnede.

Formand Lars Vestergaard Jensen - tlf. 40 20 13 93.

 
Hundslund Idrætsforening