Årsmøde/generalforsamling 2015

Årsmødet i 2015 blev holdt torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.30 i hallen.

Årsmødet blev gennemført i henhold til dagsorden
- Formanden fremlagde sin beretning for 2014/2015
- Kasseren fremlagde regnskaber for 1. kvartal 2014 samt for 2014/2015, som blev godkendt.
- Der blev foretaget ny-og genvalg til ledelsen og suppleanter. 
  Velkommen til Stine Schneider, Per Nielsen og Gitte Bro Larsen.

Der deltog ca. 20 medlemmer i årsmødet.
Ledelsens betetning for 2014/2015 samt referat fra årsmødet kan ses i nedenstående filer:


Ordinær årsmøde (generalforsamling) 2015
torsdag d. 21. maj kl. 19.30 i mødelokalet i Huindslund Hallen

 

Årsmødet gennemføres med dagsorden i henhold til vedtægterne:Valg af dirigent

  1. Valg af referent og stemmetællere
  2. Ledelsens beretning og vision for fremtiden fremlægges (herunder kort beretning fra de forskellige udvalg)
  3. Foreningens reviderede regnskab fremlægges og godkendes
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg til ledelsen
  6. Valg af suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Valg af revisorsuppleant
  9. Eventuelt
Lars Vestergaard Jensen og Loke Pedersen er på valg.
Derudover skal der vælges nye suppleanter til ledelsen.

Der er derfor brug for, at nogle personer melder sig som kandidat/suppleanter til ledelsen.
Vi håber meget på, at der melder sig interesserede, da dette er en forudsætning for at opretholde en idrætsforening i Hundslund.

For mere information om arbejdet i ledelsen kontakt undertegnede.

Formand Lars Vestergaard Jensen - tlf. 40 20 13 93.
Hundslund Idrætsforening