Ordinær årsmøde 2014:

Årsmødet i 2014 blev holdt søndag den 23. februar 2014 kl. 15.00 i hallen.

Årsmødet blev gennemført i henhold til dagsorden, men måtte suspenderes under punktet "valg til ledelsen", da der ikke var tilstrækkeligt med kandidater.
Ekstraordinær generalforsamling af holdes torsdag d. 27. markts kl. 19.00 i hallen.

Nærmere information fra årsmødet findes under menupunktet til højre "Årsmøde/generalforsamling - 2014".

Ekstraordinært årsmøde holdes i Hundslund Hallen torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00.
Årsagen til det ekstraordinære årsmøde er, at der på det ordinære årsmøde d. 23. februar ikke kunne findes personer, som ville vælges ind i ledelsen.

Dagsordenen på det ekstraordinære årsmøde er valg til ledelse, suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter samt eventuelt.

Vi håber meget på, at der melder sig interesserede til ledelsen, da dette er en forudsætning for at opretholde en idrætsforening i Hundlsund.

For mere information om arbejdet i ledelsen kontakt undertegnede.

Formand Lars Vestergaard Jensen - tlf. 40 20 13 93.

Se opslag og husstandsomdeling her om det ekstraordinære årsmøde her:

Årsmøde/generalforsamling 2014

Årsmødet i 2014 blev holdt søndag den 23. februar 2014 kl. 15.00 i hallen.

Årsmødet blev gennemført i henhold til dagsorden
- Formanden fremlagde sin beretning for 2013
- Kasseren fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
- Under punktet "valg til ledelsen" blev årsmødet suspenderet, da der ikke var tilstrækkeligt med kandidater.

Der deltog ca. 25 medlemmer i årsmødet.
Der indkaldes til ekstraordinær årsmøde torsdag d. 27. marts kl. 19.00
Ledelsens betetning for 2013 samt referat fra årsmødet kan ses i nedenstående filer:

Hundslund Idrætsforening