Årsmøde/generalforsamling 2013

Årsmødet i 2013 blev holdt tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.30 i hallen.

Årsmødet blev gennemført i henhold til dagsorden
- Formanden fremlagde sin beretning for 2012
- Kasseren fremlagde flot regnskab, som blev godkendt.
- Rikke Møller og Linda Wahlqvist forlod ledelsen
- Nye i ledelsen er Kristian Folmer Nielsen og Loke Petersen
- Lars Juul og Henrik Holm valg som suppleanter

Der deltog ca. 25 medlemmer i årsmødet.
Den ny ledelse konstituerer sig på møde d. 6. marts 2013 - se kontaktdata m.v. menupunktet til højre "HIF ledelsen".

Ledelsens betetning for 2012 samt referat fra årsmødet kan ses i nedenstående filer:

Hundslund Idrætsforening