Generalforsamling 2011:

Generalforsamling blev afholdt mandag den 21. februar 2011 kl. 19.30 i hallen.

Formanden fremlagde sin beretning for 2010 (findes i nedenstående fil).
Generalforsamlingen blev gennemført i henhold til dagsorden.
På valg var tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf to ikke ønskede genvalg.
Der er valgt to nye bestyrelsesmedlemmer.

Hundslund Idrætsforening